Akademia Myślenia z Mindsonar – to cykl 3 spotkań, na których liderzy, właściciele i menedżerowie mogą poznać nieco „inną” perspektywę osiągania celów i pokonywania wewnętrznych przeszkód. Dowiedzą się w jaki sposób, dzięki znajomości wartości i wzorców myślenia własnych oraz współpracowników, pracowników mogą budować zaangażowanie, zwiększać motywację i osiągać wyższe wyniki.
Szkolenia z obszaru sprzedaży, komunikacji i motywacji w formie zamkniętej z wykorzystaniem MindSonar umożliwiają uczestnikom zrozumienie stylu myślenia w określonych bardziej lub mniej szczegółowo kontekstach. Ponadto, dostarczają niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw liderów, menedżerów, pracowników i zespołów.
Clare W. Graves, twórca Spiral Dynamics, na bazie 40 lat badań udowodnił, że motywy działania człowieka zmieniają się w zależności od uwarunkowań środowiska oraz od kombinacji czynników biologicznych, psychologicznych  i kulturowych.