Meeting Consulting to doradztwo, szkolenia i sesje w drodze do podniesienia efektywności zespołów, w tym pracowników sprzedaży i działów wspomagających w firmie, oddziale.

Dochodząc do tzw. „ściany” warto podejmować rozwiązania, które pozwolą nam ją „zburzyć” lub „obejść”. Należy poszukiwać nowych optymalnych rozwiązań na miarę możliwości i dostępnych zasobów Twojej firmy.

Koncentrujemy się na szerszej perspektywie dotyczącej:
– strategii (czyli misja, wizja = kultura organizacji),
– struktury i finansów (badanie zależności i wsparcia w strukturze organizacji i procesów HR oraz analiza wynagrodzeń zasadniczych i zmiennych – w działach handlowych w powiązaniu ze strategią firmy oraz rynkiem płac),
– rozwoju pracowników w zakresie poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności (szkolenia dla menedżerów zarządzających zespołami, szkolenia doskonalące procesy, zasady sprzedaży oraz budowanie zaangażowania i motywacji pracowników; szkolenia dla przedstawicieli handlowych, działów CC lub TM oraz szkolenia z tematu komunikacji i zarządzaniu konfliktem),
– rozwoju pracowników w pracy nad ich przekonaniami i nawykami podczas obserwacji i pracy w terenie (coaching on the job).
– podniesienie efektywności w pracy i komunikacji (konsultacje narzędziem psychometrycznym MindSonar®).

Dzięki wykorzystywanemu badaniu wzorców myślenia testem MindSonar® pomożemy zdefiniować właściwy algorytm w ściśle określonym kontekście dotyczącym rozwiązań w Twojej firmie, zespole lub oddziale.

Narzędzie przyspiesza procesy i wykorzystywane jest m.in. w rekrutacji, konsultingu, szkoleniach, coachingu zespołowym / indywidualnym, a także budowaniu zespołów, rozwiązywaniu konfliktów w drodze do poprawy komunikacji w firmie.